Сучасні педагогічні технології

 

Сучасні педагогічні технології в навчанні

Інновації у сфері освіти спрямовані на формування особистості, її здатності до науково-технічної та інноваційної діяльності, на оновлення змісту освітнього процесу.

Кожна педагогічна епоха породила своє покоління технологій. Перше покоління освітніх технологій являло собою традиційні методики; технологіями другого і третього поколінь були модульно-блочні і цільно-блочні системи навчання; до четвертого покоління освітніх технологій відноситься інтегральна технологія.

Нові, сучасні педагогічні технології поділяютсья на:

1. Технології розвивального навчання

2. Парацентрична технологія навчання

3. Особістісно-орієнтовна технологія

4. Технологія проектного навчання

5. Блочно-модульна технологія

Впровадження нетрадиційних педагогічних технологій суттєво змінило освітньо-розвиваючий процес, що дозволяє вирішувати багато проблем розвивального, особистісно-орієнтованого навчання, диференціації, гуманізації, формування індивідуальної освітньої перспективи учнів.

Для всіх технологій характерні певні спільні ознаки: усвідомленість діяльності вчителя та учнів, ефективність, мобільність, валеологічность, цілісність, відкритість, проектованого; самостійна діяльність учнів у навчальному процесі становить 60-90% навчального часу; індивідуалізація.

Комп’ютерні технології не тільки допомагають організувати навчальний процес з використанням ігрових методів, але й отримати більш сильну зворотну зв’язок.

Засоби мультимедіа дозволяють забезпечити найкращу, в порівнянні з іншими технічними засобами навчання, реалізацію принципу наочності, більшою мірою сприяють зміцненню знань і на практичних заняттях – умінь. Крім того, засобів мультимедіа відводиться завдання забезпечення ефективної підтримки ігрових форм уроку, активного діалогу “учень-комп’ютер”.

Аналіз наявного досвіду показує, що умовно систему використання комп’ютера на уроці технології можна розділити на три стадії (етапи).

Перший – комп’ютерна підтримка уроків. Тут комп’ютер використовує тільки викладач  в якості засобу візуалізації матеріалів уроку.

Другий – комп’ютерний супровід уроків срецтехнології. На цьому етапі крім використання вчителем комп’ютера як ефективного засобу надання або ілюстрації матеріалів уроку, комп’ютер може бути використаний учнями як засіб повторення раніше вивченого матеріалу (наприклад, пристрій автомобіля, кухонного обладнання властивостей матеріалів, вибору способів декоративної обробки, допомогу у підборі об’єкта праці для тематичної творчої роботи і т.д.). Комп’ютеру може бути довірено поточний контроль знань учнів, наприклад – з метою допуску учня до роботи на тому чи іншому робочому місці або обладнанні. Робоче місце, обладнане комп’ютером, має бути відповідним чином організоване.

Третій – етап використання сучасних комп’ютерних програм у навчанні. Особливістю цього етапу є проведення уроків з роботою всіх учнів на комп’ютерах під керівництвом викладача. Висока роль застосування на уроках різних електронних довідників, енциклопедій, програм.

Використання ресурсів і послуг Інтернету значно розширює можливості і викладача  і учня у всіх видах діяльності.

Проектна діяльність також є методом активізації навчально-пізнавальної активності. Цьому сприяє висока самостійність учнів у процесі підготовки проекту. Викладач, який виступає координатором, лише спрямовуючи діяльність учня, який досліджує обрану тему, збирає найповнішу інформацію про неї, систематизує, отримані дані і представляє їх, використовуючи різні технічні засоби, в тому числі, і сучасні комп’ютерні технології.

Технології, які об’єднуються назвою “Портфоліо учня“, сприяють формуванню необхідних навичок рефлексії, тобто самоспостереженню, роздумів. “Портфоліо учня” – інструмент самооцінки власного пізнавального, творчої праці, рефлексії його власної діяльності.

Метод інтеграції, який сприяє формуванню міжпредметних понять, визначає характер міжпредметних зв’язків за фактором часу (попередні зв’язку, перспективні, синхронні), дозволяє здійснювати міжпредметну координацію змісту навчального матеріалу з метою його оптимізації (усунення дублювання, різночитання, хронологічної неузгодженості). Даний метод дозволяє адаптувати зміст навчальних програм до можливостей конкретних учнів, створює сприятливі умови для розвитку особистості кожного учня, формування позитивної мотивації навчання, адекватності самооцінки, максимально можливої успішності навчання.

У системі нашої педагогічної діяльності інтегровані уроки займають особливе місце. Вони допомагають розвивати пізнавальну і творчу активність учнів, посилюють мотивацію навчання. Проведення таких уроків – один із шляхів підвищення ефективності освітнього процесу на основі реалізації принципів діяльнісного підходу в навчанні.

Включення учнів в активну навчальну роботу, використання при цьому різноманітних форм, методів пізнавальної діяльності значно розширює навчально-виховні можливості уроку, виступаючого провідною формою організації навчальної діяльності.

Інноваційні методи в викладанні – це нові методи спілкування з учнями, позиція ділового співробітництва з ними і долучення їх до нинішніх проблем. Інноваційні методи – це методи, що дозволяють учням самоствердитися. А самоствердження – це шлях до правильного вибору своєї професії.

У сучасному процесі навчання використовуються, як традиційні, так і інноваційні методи навчання. Потрібно не тільки просувати вперед інноваційні методи, але й не забувати про традиційні методи, які не менш дієві, а в інших випадках без них просто не обійтися.

А. Адамський стверджував, що: «Тільки наївний або помиляється людина може вважати, що інноваційна педагогіка є універсальною заміною традиційних методів навчання».

Потрібно, щоб традиційні та інноваційні методи навчання були у постійному взаємозв’язку і доповнювали один одного. Ці два поняття мають існувати на одному рівні.

Головне меню
Публічна інформація
Корисні посилання
Календар
Квітень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Архіви
Сторінки сайту