Охорона праці

Пам’ятка «Правила безпеки дорожнього руху для пішоходів»

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з ОП

Положення про службу охорони праці

Пам’ятка при переохолодженні

В нашому ліцеї важливу роль приділяють охороні праці та безпеки життєдіяльності – це є система правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності працівників та учнів.

Головною метою служби охорони праці Ліцею є:

– створення на кожному робочому місці здорових та безпечних умов праці;

– забезпечення безпечної експлуатації обладнання;

– зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників на організм людини і, як наслідок, зниження виробничого травматизму і професійних захворювань;

– покращення профілактичної роботи щодо виробничого та побутового травматизму;

– забезпечення безпечного проведення навчально-виховного процесу.

Завдання служби охорони праці Ліцею чітко визначені у Плані роботи навчального закладу на 2017/2018 навчальний рік (розд. ІX «Охорона праці») та колективному договорі (розд. VІ «Охорона праці»), який укладений між адміністрацією Ліцею та профспілковим комітетом.

Служба охорони праці у своїй роботи керується Основним Законом – Конституцією України, у якому проголошено, що громадяни України мають право на працю, яку вони вільно обирають, або на яку погоджуються та реалізує ці права  через виконання вимог, викладених у законодавчих актах щодо охорони праці, а саме: у Кодексі законів про працю, Законі України «Про охорону праці», Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещадного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Законі України «Про пожежну безпеку», Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища», Законі України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Законі України «Про поводження з радіоактивними відходами», Законі України «Про колективні договори і угоди».

Служба охорони праці Ліцею на 100% забезпечена нормативними документами та нормативно-правовими актами з охорони праці, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки життєдіяльності, довідниковими виданнями стосовно правил безпечної поведінки та безпечного поводження учасників навчально-виховного процесу, а також періодичними виданнями з цієї тематики (регулярно ведеться підписка журналів «Охорона праці» і «Безпека життєдіяльності»).

У Ліцеї проводиться плідна робота з питаннь дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та забезпечення безпечних умов праці педагогічних працівників та  працівників адміністративно-господарчої діяльності.

Розроблені і впроваджені заходи щодо збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу, проводяться практичні заходи із зазначених питань, реалізовані спільні плани роботи Ліцею та структурних підрозділів ДСНС з набуття учнями та працівниками практичних навичок поводження в надзвичайних ситуаціях, розробляються та реалізовуються заходи з невиробничого травматизму.

Позитивними напрацюваннями Ліцею з питань охорони праці  є:

–  системний підхід до проведення заходів з навчання і перевірки знань працівників з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

– системний підхід до проведення заходів з навчання і перевірки знань працівників з електробезпеки, отримання працівниками ІІІ групи електродопуску (з отриманням посвідчень);

– високий рівень забезпечення законодавчого оформлення документів;

– стовідсоткова забезпеченість працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, відповідність ведення журналу та особистих карток щодо його видачі та заміни;

– наявність попереджувальних знаків щодо небезпечних місць з ураження електричним струмом, а також вказівок шляхів евакуації та інших попереджувальних знаків по приміщеннях центру;

– виготовлення планів евакуації з приміщень ліцею під час пожежі чи інших надзвичайних ситуацій;

– створення системного підходу щодо своєчасності внесення змін до внутрішніх нормативно-правових документів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності;

– створення комплекту розпорядчої та  виконавчої документації з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності;

– створення кабінету «Охорона праці та безпека життєдіяльності» відповідно до Положення «Про кабінет охорона праці та безпека життєдіяльності професійно-технічних навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005 №609

Пожежна безпека забезпечується комплексом заходів, які проводяться у Харківському професійному ліцею будівництва, придбана необхідна кількість первинних засобів пожежогасіння, постійно підтримується належний санітарний стан усіх приміщень центру та території.

З метою профілактики травматизму, привернення уваги працівників та учнів до існуючих проблем у сфері охорони праці, популяризації превентивних методів запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням в ліцеї проводяться конкурси учнівської творчості, конкурси стіннівок між навчальними групами, семінари,доповіді, лекції,вікторини, направлені на дотримання вимог безпечної праці та навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Всесвітній день охорони праці

Щороку у Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, згідно з Указом Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 в Україні відзначають День охорони праці. Цього року девіз Всесвітнього дня охорони праці «Захищене і здорове покоління» збігається із завданнями й метою Всесвітнього дня боротьби із дитячою працею, який відзначають 12 червня.

Для досягнення поставлених цілей в інтересах молодого покоління працівників потрібен узгоджений комплексний підхід до викорінення дитячої праці та популяризації культури безпеки і гігієни праці.

Збереження здоров’я молодого покоління позитивно впливатиме на розвиток національної економіки.

20 березня 2018 року інженер з охорони праці Центру Федоров Олександр Миколайович провів заняття зі студентами 3-го курсу Національного університету цивільного захисту України з навчальної дисципліни «Промислова екологія». Заняття викликало неабиякий інтерес, оскільки мова йшла виключно про практичні аспекти діяльності інженера з охорони праці. З чого починати діяльність на зазначеній посаді, які документи у першу чергу потребують уваги, практичні поради щодо ведення документації, важливість якісної організації та проведення практики студентами та решта питань були, безумовно, корисні для колишніх випускників коледжей та технікумів.

Головне меню
Публічна інформація
Корисні посилання
Календар
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архіви
Сторінки сайту